Ekstraordinær generalforsamling og budgetmøde

Sted: Hollænderhallen, Halvejen 3, 2791 Dragør

Tid: Onsdag 22. september 2021 kl. 18.30

Du indkaldes hermed til det årlige budgetmøde, der afholdes efter vedtægternes bestemmelser om ekstraordinær generalforsamling

onsdag den 22. september 2021 kl. 18.30 i Hollænderhallen.

Partiforeningen vil byde på kaffe, the, øl og vand samt en håndmad.

Dagsorden

  1. Velkomst.

  2. Valg af dirigent og stemmetællere.

  3. Fremlæggelse af partiforeningens budget for 2022 til godkendelse.

    Budgetforslaget udsendes senest 8 dage før.

  4. Fremlæggelse af Socialdemokratiets budgetforslag for Dragør Kommune for

    2022 til drøftelse.

  5. Politiskorientering, Engvej, kulturhus, UNESCO, kongres m.v.

  6. Eventuelt.

Af hensyn til det praktiske arrangement bedes du tilmelde dig til budgetgeneralforsamlingen senest den 19. september 2021 kl. 12.00 tilmelde dig på mobil 23 21 84 50 (gerne sms) eller på mail pia@ingersholm.dk.

På bestyrelsens vegne

Pia Voel

formand