POLITIK

Borgerrådgiveren er en gave

Filler S Darkred Indlæg fra 1. viceborgmester Nicolai Bertel Riber

Og nu udvides ordningen til en fuldtidsansat rådgiver til gavn for flere...

Dragør Kommune fik sin første borgerrådgiver i udgangen af 2020 gennem et samarbejde med Tårnby Kommune, og på trods af en vanskelig opstart, blandt andet på grund af corona, har ordningen vist sit værd.

Borgerrådgiveren er ansat direkte af Kommunalbestyrelsen og er derfor neutral og uafhængig af den øvrige forvaltning og kan dermed give borgerne en uafhængig vejledning i komplekse sager, samt løbende at understøtte forvaltningen med at højne sagsbehandlingen. Her vil det i særdeleshed være afgørende på de meget komplekse områder hvor vi til tider kan være sårbare, fx det specialiserede socialområde.

 

Årsberetningen marts-november 2021

På Kommunalbestyrelsesmødet den 3. februar godkendte Kommunalbestyrelsen den første komplette årsberetning fra borgerrådgiveren.

Udover at der i store perioder har været corona-nedlukket og det helt naturligt har påvirket ordningen, så har vi heller ikke været gode nok til at promovere den til borgerne. Endvidere har det også påvirket ordningen, at den kun har været tilgængelig om mandagen, da de øvrige dage blev brugt i Tårnby.

På trods af dette er der kommet 63 egentlige henvendelser fra borgere til borgerrådgiveren. Når man læser ned i de bemærkninger borgerrådgiveren har med i sin årsberetning fra disse henvendelser, er det tydeligt at vi som kommune og myndighed har noget at arbejde med i forvaltningen/sagsbehandlingen.

Det må og skal vi tage seriøst og naturligvis handle på og derfor stillede Socialdemokratiet forslag om, at forvaltningscheferne skulle forholde sig til beretningen og give Økonomiudvalget en skriftlig redegørelse for deres respektive fagområde. Det blev heldigvis vedtaget.

 

Ny og stærkere ordning på vej

Vi har et stærkt velfærdssamfund i Danmark, men det kan være svært at navigere i for nogle borgere – ligesom der indimellem også sker administrative fejl. Blandt andet derfor er det vigtigt med en borgerrådgiverordning, som kan siges at være et slags uafhængigt kommunalt tilsyn, der både kan hjælpe den enkelte borgere, men også understøtte kommunen som helhed i sin sagsbehandling og arbejdsgange. Borgerrådgiveren kan også bygge bro mellem borger og kommune.

På baggrund af en ansøgning til Bolig og Planstyrelsen fik Dragør Kommune et tilskud til drift af en borgerrådgiverordning på fuldtid frem til 2024. Socialdemokratiet har længe arbejdet for denne ordning. Det var en stor succes, da der blev afsat midler til at etablere en lokal ordning med budgettet for 2020, og at vi nu får mulighed for at ansætte en borgerrådgiver på fuldtid er intet mindre end fantastisk.

Afslutningsvis vil jeg gerne sige tak for indsatsen til den afgående borgerrådgiver Cathia, som har gjort en stor indsats i forhold til at bygge en lokalordning op og som også har stillet sig til rådighed for fremtidigt samarbejde med den kommende borgerrådgiver.

 

Med venlig hilsen

 

Nicolaj Bertel Riber (A)

  1. viceborgmester

Formand for Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget