Nu får Dragør en socialpolitik

Nu får Dragør en socialpolitik

Som et led i en fornyelse af alle politikkerne under Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalgets område, blev det tilbage i 2018 besluttet, at der også skulle udarbejdes en socialpolitik.

Nu får Dragør en socialpolitik

 

Som et led i en fornyelse af alle politikkerne under Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalgets område, blev det tilbage i 2018 besluttet, at der også skulle udarbejdes en socialpolitik. Det har kommunen, så vidt vides, ikke haft tidligere. Som med så meget andet blev dette arbejde forsinket af Corona, men nu skal vi i gang igen.

 

På Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalgsmødet tirsdag den 5. april 2022 fremlagde forvaltningen et forslag til procesplan for udarbejdelse af den nye socialpolitik. Der er lagt op til en  inddragende  og fremadrettet proces. Det er min ambition, at vi igen samler alle partier omkring politikken, ligesom vi gjorde med både ældrepolitikken og handicappolitikken.

 

Kommune betyder fællesskab

Socialpolitik handler om mange ting. Det handler om lighed, og i høj grad også om ordentlighed og værdighed. Socialpolitik går på tværs af samfundets mangfoldige sikkerhedsnet, og må altid have som grundlæggende ambition, at i morgen bliver bedre end i dag.

 

Dragør har de seneste mange år ikke været god nok til at tale med og om de medborgere, som bevæger sig på samfundets kant. Borgerne har ikke haft en plads eller en stemme hverken i hverdagen eller i valgkampe. Vi har tværtimod fortalt hinanden, at vi var en ressourcestærk kommune med et godt skattegrundlag, uden de store sociale udfordringer. Det er nok også rigtigt et stykke hen ad vejen, men det er bare ikke hele Dragør, og slet ikke tilstrækkeligt for de berørte borgere. Jeg tror, at mange har vendt det blinde øje til, og det er ikke i orden. Vi skal turde tale om dem på kanten. Vi skal have det socialpolitiske kompas i orden og turde at sætte retning for socialområdet. Det gør vi nu.

 

For mig handler socialpolitik om muligheder, og at ingen må løbe tør for muligheder og løsninger, der er relevante. Et velfærdssamfund skal nemlig kendes, på hvordan det behandler sine svageste. Vi skal huske, at kommune betyder fællesskab.

 

Jeg håber, at mange har både tid og lyst til bidrage til vores nye socialpolitik. Jeg glæder mig til debatten.

 

 

Med venlig hilsen

Nicolaj Bertel Riber (A)

  1. Viceborgmester

Formand for Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget