Valgprogram KV21

Fælles om Dragør

Filler S Red
Kommunalvalget nærmer sig og Socialdemokratiet i Dragør er klar med valgprogrammet Fælles om Dragør

Socialdemokratiet har gennem de sidste næsten 120 år været med til at tage ansvar for Dragør, og det vil vi fortsat gøre. Det er afgørende for Socialdemokratiet at søge indflydelse og præge kommunens udvikling med mest muligt socialdemokratisk politik. Det mener vi bedst sikres ved et bredt samarbejde mellem kommunalbestyrelsens partier – et samarbejde vi er klar til at sætte os i spidsen for. Socialdemokratiet vil arbejde for, at Dragør Kommune skal være både socialt, økonomisk og miljømæssigt bæredygtig med følgende tre fokuspunkter:

Velfærd først: Vi prioriterer udviklingen af velfærdssamfundet, så vi kan tilbyde det gode liv for alle borgere i Dragør.

Bæredygtighed: Vi vil tage bæredygtige beslutninger ved at implementere FN’s verdensmål og derigennem sikre mennesker, miljø og natur i Dragør.

Sund økonomi: Vi vil tage ansvarlige beslutninger, således at vi opnår en stabil og sund økonomi i balance, for at sikre varig velfærd og fortsat udvikling af Dragør Kommune.

I valgprogrammet redegør vi for vores politiske mål og ambitioner for Dragør, som vil danne ramme og retning for det socialdemokratiske arbejde i Dragør Kommunalbestyrelse i perioden 2022-2025.

Valgprogrammet er godkendt på partiforeningens generalforsamling den 7. juni 2021.

Læs mere om valgprogrammet her