<h1>Nicolaj Bertel Riber</h1>
Borgmesterkandidat

Nicolaj Bertel Riber

Mit navn er Nicolaj, jeg er 33 år og født og opvokset i Dragør, hvor min familie altid har boet. Jeg er opvokset i vængekvarteret og bor idag i “den gamle Strandpark”.

 

Civilt arbejde 

Leder, Kontaktcentret i Magistrenes A-kasse

 

Uddannelse 

Cand.soc i Jura (professionsjurist) med speciale i arbejdsret, Københavns Universitet

Professionsbachelor i Offentlig Administration med speciale i Velfærd, Professionshøjskolen Metropol

Sproglig student, Tårnby Gymnasium

 

Tillidsposter

2. viceborgmester, Dragør Kommune

Formand for Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget, Kommunalbestyrelsen i Dragør Kommune

Gruppeformand for den socialdemokratiske gruppe i Kommunalbestyrelsen

Mine mærkesager

Velfærd først

Velfærden skal sættes først. Vi skal forstærke og udbygge vores lokale velfærdssamfund. Kommune betyder fællesskab, Dragør er et fællesskab og det er det som vi skal udvikle og fremme. Et stærkt lokalt fællesskab hvor vi passer godt på hinanden.

Vi skal i den grønne førertrøje

Vi skal igang med at omstille os og tage vores del af ansvaret for at fremtidssikre vores lokale fællesskab. Det handler om kystsikring, men især også om hvordan træffer de grønne valg. Fx i vores forbrug, når vi bygger nyt eller vedligeholder eksisterende bygninger. Vi skal nedbringe vores kommunale CO2 udledning.

Sund og ansvarlig økonomi

For at kunne sikre at vi lykkedes med både vores velfærd og klimadagsorden skal der være styr på pengene. Derfor vil vi fortsætte den økonomiske ansvarlige politik og skabe os det nødvendige råderum til at udvikle og investere i fremtiden.
Her kan du kontakte Nicolaj