<h1>Rikke Marianne Karlsson</h1>
Kandidat til kommunalvalget

Rikke Marianne Karlsson

Rikke Marianne Karlsson : Jeg har boet i Dragør hele mit liv. Jeg er gift med Allan, og vi har to voksne børn og fem børnebørn - alle bosiddende i Dragør.

 

Civilt arbejde 

Jeg er lektor og  har været gymnasielærer i 33 år  med  fagene dansk, idræt og psykologi.

 

Uddannelse 

Uddannet fra Københavns Universitet i fagene dansk, idræt og psykologi.

 

Tillidsposter

Suppleant i kommunalbestyrelsen for Socialdemokratiet i Dragør

 

Mine mærkesager

Dragørs unikke miljø

Dragør har et unikt miljø. Det skal vi værne om. Den gamle havn og by med historiske og velbevarede huse, vores hyggelige hovedstrøg, strandenge med enestående natur og vores små grønne åndehuller. Det er jo derfor, vi har valgt at bo her. Dragør er vores liv og identitet. Men Dragør er også det gamle Store Magleby og det åbne land. Himmel og hav! Det skal vi værne om. Allerede nu har vi mange gæster udefra. De er velkomne, men det er vigtigt, de kommer i et antal, så vi selv kan være her og byen kan følge med. Som det er nu, er der trængsel af både biler og mennesker. Derfor har jeg valgt at sige: ”Nej tak til Unesco”. Først og fremmest fordi borgerhøringen har talt sit tydelige sprog.

Det gode børneliv

Det gode børneliv er det vigtigste fundament for udviklingen af det hele menneske. Næsten alle børn tilbringer en stor del af deres barndom i institutioner som vuggestue, dagpleje, børnehave og SFO. Derfor er det vigtigt, det enkelte barn bliver set, hørt og møder en voksenkontakt præget af kvalitet. De fysiske rammer skal være af en god kvalitet. Dragørs folkeskoler er en mærkesag for mig. Vi skal tilstræbe fornuftige klassekvotienter, gode rammer og opdateret undervisningsmateriale. Vi bør arbejde på, at alle børn trives i folkeskolen, det er fundamentet for den faglige indlæring. Dragør har engagerede, dygtige lærere og pædagoger. Vi skal have tillid til skolerne og de ansattes faglighed.

Fælles om Dragør

Alderdom med omsorg og tryghed. Vi må være lydhøre og i dialog med Dragørs ældre medborgere. Sådan får de den omsorg og tryghed, de har fortjent. Den ældre medborger skal hjælpes til at være selvhjulpen, og opnå livskvalitet og frihed, men vi må også sikre den nødvendige og gode pleje. Fælles om Dragør.Vi skal også understøtte de mange frivillige ildsjæle, der gør en kæmpe indsats og binder byen og fællesskabet sammen. Det gælder frivillige i vores idrætsforeninger, og i aktiviteter som Cykling uden alder, besøgsvenner og Wiedergården. Gode idrætsfaciliteter er vigtige, idræt og fysisk aktivitet er af stor betydning for folkesundheden. Der skal være plads, rum og tilgængelighed både for den organiserede og uorganiserede fysiske aktivitet for alle aldersgrupper.
Her kan du kontakte Rikke